Морски тайни II

Морски тайни II (снимка)

акварел, туш, 50/65 см

2018