Светла Христова (снимка)

За мен

Родена в гр. София. През 1988 г. завършва Националната гимназия за древни езици и култури “Константин-Кирил Философ”, а през 1993 г. – английска филология в СУ “Св. Климент Охридски”. Работи като преводач на художествена литература от английски и испански език. Художник на свободна практика. Член на СБХ.

Участия в международни конкурси и общи изложби:

1988, 1989 г. III и IV-та Международна изложба на миниатюрата,

Торонто, Канада, организирана от Галерия “Дел Белло”;

2002 г. Хуморфест 12, Фолиньо, Италия (отличие);

2002 г. Международен конкурс за дизайн на пощенска марка, Япония (почетна грамота);

2004 г. Изложба “Живописатира”, София (поощрителна награда);

2005 г. Международен конкурс за пощенско изкуство и карикатура,  София – 3-та награда;

2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014  (победител в категория „Природа, лов и риболов”), 2015, 2016, 2017, 2018 г. Национална изложба на карикатурата, София

2006 г. Изложба „Живописатира”, София, специално участие;

2006 г. Обща изложба карикатури „България и Европа”, Париж.

2012 г. Галерия „България”, София – участие в съвместна изложба „Цветни сънища”;

Галерия „205”, София – участие в обща изложба

 

Самостоятелни изложби:

1980, 1981, 1983 г. София;

1983 г. Братислава, Словакия;

1995 г. Американски колеж, София;

1997 г. Централен дом на архитекта, София;

1998 г. Руски културен център, София;

1999 г. Българско национално радио, София;

2000 г. Галерия “Цар Освободител” 6, София;

2001 г. Галерия “Артамонцев”, София;

2003 г. Национална галерия за чуждестранно изкуство

(Галерия “Стълбата”), София;

2005, 2007 г. Музикален център “Борис Христов”, София;

2006 г. Бизнесцентър „Платинум”, София;

2007 г. Галерия „Рафаела”, София;

2006, 2007, 2008, 2009 г. Галерия „ Пагане”, София;

2010 г, 2013, 2018 г. Галерия „Артур”, София.