Някъде в планината

смесена техника, 50/50 см

2013