Изглед от Амстердам

Изглед от Амстердам (картина от Светла Христова)

50/35 cm, смесена техника

2019