ПЕЙЗАЖИ

От птичи поглед (снимка)
Край синьото езеро (снимка)
Полет над Далмация (снимка)
Отражения (снимка)
Венеция през зимата (снимка)
Пейзаж от Венеция (снимка)