Изглед от Матера

Изглед от Матера (картина от Светла Христова)

50/70 cm, смесена техника

2020