Отражения

Отражения (снимка)

смесена техника, 48/32 см

2013